Çevre Bordürü

Çevre Bordürü2018-01-08T19:49:30+03:00

Project Description

Ürün Özellikleri;

  •  Ürün ağırlıkları hammadde yoğunluğundaki değişimler nedeniyle farklılık gösterebilir.
  • Uzunluk ölçüleri mm ve cm cinsinden olup standartlar dahilinde + – farklılık gösterebilir.

Teknik Şartname
1- Taban tuğlaları TS EN 1344 kilden mamül zemin döşemesi kaplama elemanları standardına uygun ve belgelidir.
2- Boyut sapma sınıfı R 1’dir. ( TS EN 1344’e göre en az boyut sapan sınıf).
3- Donma çözülmeye karşı dayanıklılık sınıfı FP 100’dür. ( TS EN 1344’e göre )
4- Enine kırılma yükü sınıfı T4’dür. ( TS EN 1344’e göre en üst sınıf )
5- Aşınma dayanıklılık sınıfı A3’dür. ( TS EN 1344’e göre en üst sınıf )
6- Kayma kızaklamaya karşı dayanıklılık sınıfı A3’dür. ( TS EN 1344’e göre en üst sınıf )
7- TS EN 1344 belgesinde yukarıdaki değerler ve ilgili tuğla ölçüsü işlidir.
8- Tuğla görünür yüzeyleri tel kesme yüzey dokuludur. ( Terasit / Gözenekli yüzey )
9- Doğal toprak renginde olup istenildiğinde kahve ve sarı renkte üretilebilmektedir. ( Renklerde maliyet farkı vardır. )
10- 210 x 105 x D ( D: kalınlık ) ölçülü tuğlalar yivli ve yivsiz olarak üretilebilmektedir.
11- Klinker tuğlalar 1950 kg. /m³ +/- 50 yoğunlukta olacaktır.